معنویت در حوزۀ اقتصاد، پویشی تازه

اقتصاد, نشریه پژوهشی آبان ۱۰, ۱۳۹۲ at ۱۰:۲۵ ب.ظ ۱ comment

نوا اشرف استاد دانشگاه هاروارد در رشتۀ اقتصاد در رابطه با بازار کار و سرمایه، با نگرشی تحقیقی در بازدهی کار در کشورهای افریقایی، جنوب شرقی آسیا و امریکای جنوبی به این نتیجه رسیده است که در کنار انواع شناخته شدۀ “سرمایه” مانند سرمایه مالی، سرمایه غیرمنقول، سرمایه ثابت و […]