بارگذاری نقشه...

Date/Time
Date(s) - ۰۸/۰۲/۱۳۹۲
۱:۰۰ ب.ظ - ۳:۰۰ ب.ظ

Location
آسیب ھای دﻭﺭاﻥ کودکی و نوجوانی و اثراﺕ آﻥ دﺭ دﻭرﺍن زندگی

Category(ies) No Categories


ھمزباﻥ مفتخر ﺍست که برگزاﺭی نهمین سمینار خانواﺩهدﺭﺍُرنج کانتی رﺍ به ﺁگاھی ھم میهنان برساند.

April 28
Aliso Viejo Library

آسیب ھای دﻭﺭاﻥ کودکی و نوجوانی و اثراﺕ آﻥ دﺭ دﻭرﺍن زندگی

میهمانان:
دکترطاھره برجیس پزشک متخصص اﻁفاﻝ و نوجوانان و مراحل رشد و تکامل
دکتر بهمن دﺍدگستر- رﻭانشناس متخصص دﺭآسیب ھای رﻭانی و معالجه ھای ﺁن ها

میزبان: دکتر نیکل جعفری

تاریخ: ٢۸ ﺁپرﻳل ٬ ۲۰۱۳

وﺭوﺩ به سالن: ۱بعد ﺍزظﻬر شروﻉ ۳۰:۱ بعداﺯظﻬر
Aliso Viejo Library, 1 Journey, Aliso Viejo, CA 92656 — Tel: 949-360-1730

به دلیل محدودیتِ مکان لطفا براﯼ رزرﻭ جا با ایمیل
Hamzaban.Orangecounty@Gmail.com
یا با شمارﻩ تلفن ۹۴۹٫۸۱۳٫۶۵۹۵ تماس حاصل فرمائید.

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment