آیا اعراب در تمدن غرب نقش داشته‌اند؟

فرهنگ, نشریه پژوهشی دی ۲۱, ۱۳۹۱ at ۱:۴۷ ب.ظ ۲ comments

فاضل غیبی   ما ایرانیان در پنج سدۀ گذشته نه تنها از قافلۀ نوجویی و پیشرفت بازماندیم، بلکه کم کم راه گذشتگان مان هم برایمان ناآشنا شد و روشن است کسی که بر داده های فرهنگی خود آگاه نباشد نمی تواند به تبادل و سنجش از دیگران بیاموزد. این ناآگاهی چنان بود که […]