فرد و جامعه

 • وجوه روانشناختی تعصّب

  وجوه روانشناختی تعصّب

  فرد و جامعه, نشریه پژوهشی خرداد ۴, ۱۳۹۲ at ۱۲:۲۶ ق.ظ Comments are Disabled

  وجوه روانشناختی تعصّب نوشتاری از بهمن دادگستر و آن هالوک (به زبان انگیسی) برگردان به فارسی: ویستا چکیده مقدمه: این مقاله به کاوش در نقش تعارض درونی در بروز تعصّب و بسط تنفر می پردازد، و ما (نویسندگان مقاله) شرح خواهیم داد که تعصّب نه تنها یک واقعیّت مشهود خارجی؛ […]

   
 • Trust and Trustworthiness

  English, دین، فلسفه و اخلاق, فرد و جامعه, نشریه پژوهشی شهریور ۱۸, ۱۳۸۹ at ۷:۱۱ ق.ظ Comments are Disabled

  Gregory C. Dahl* Human beings are social creatures. They can hardly survive entirely alone, and can accomplish little by themselves. Without human society—the ability to work together in groups, to organize social relationships and to create institutions—there would be no human well-being and prosperity. Trust is the essential binding force […]

   
 • اعتماد وامانت

  فرد و جامعه, نشریه پژوهشی مرداد ۱۰, ۱۳۸۸ at ۱:۲۴ ب.ظ Comments are Disabled

  اعتماد و امانت جرج. سی. دال برگردان: ب.یزدانی انسان موجودی اجتماعی است. اگر اجتماع بشری نباشد، نمی تواند در تنهایی محض زندگی کند و به تنهایی از عهده امور برآید – یعنی بدونِ توانایی کار جمعی، سازماندهی ارتباطات اجتماعی و ایجاد نهادها، بشر به سعادت و رفاه نخواهد رسید (۱). […]

   
 • تحصیل زنان و توسعه اقتصادی-اجتماعی

  تحصیل زنان و توسعه اقتصادی-اجتماعی

  فرد و جامعه, نشریه پژوهشی مرداد ۱۰, ۱۳۸۸ at ۸:۳۹ ق.ظ Comments are Disabled

  تحصیل زنان و توسعه اقتصادی-اجتماعی گیتا گاندی کینگدون برگردان: بهزاد یزدانی خلاصه مقاله حاضر یافته های بعضی از پژوهشهای اخیر را در باره فواید اقتصادی و اجتماعی تحصیل زنان مطرح می سازد و راههایی را مورد توجه قرار می دهد که از طریق آنها تحصیل زنان به منافع اجتماعی منجر […]

   
 • تکامل تمدّن و فرهنگ یا تجدّد و غرب گرایی

  فرد و جامعه, نشریه پژوهشی شهریور ۱۷, ۱۳۸۷ at ۱۱:۰۰ ب.ظ Comments are Disabled

  نویسنده: دکتر بهروز ثابت جدّد گرائی Modernization) و (Modernity مفهومی وسیع و کلّی دارد . به جریانی اشاره می کند که دارای جنبه های مختلف اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی می باشد. لغت Modern ریـشه لاتـین دارد (Modo) کـه هم به معنای وضعیّت حال و شرایط کنونی ( […]