ادب

 • رومی شاعر

  رومی شاعر

  ادب, نشریه پژوهشی تیر ۱۳, ۱۳۹۱ at ۵:۲۲ ب.ظ ۲ comments

  مقاله‌ای از امین بنانی استاد ممتاز تاریخ، زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کالیفرنیا، لوس انجلس   در سالهای اخیر که جلال الدین بزرگمرد فارسی زبان، زاده در بلخ و کوچیده به روم شهرت جهانی یافته، اقوام مختلفی که با زندگی او همجوار بوده اند با انگیزه های ملت پرستی افراطی […]

   
 • ژانر حماسه: بررسی ای تطبیقی میان گونه ها و اثرهای مطرح

  ادب, نشریه پژوهشی شهریور ۱۹, ۱۳۸۹ at ۱۱:۰۰ ب.ظ Comments are Disabled

  سعید هنرمند: از سوی دیگر حماسه با رمان قابل مقایسه است. باختین در مقایسه با رمان ویژگی های حماسه ها را بدین گونه برمی شمرد: ۱- تنها گذشته ی مطلق را تابع پایگان [۳] یا سلسله مراتب تصویر می کنند – پس تاریخ، مستقیم یا غیرمستقیم، بخشی از مواد آنها […]

   
 • جدال حافظ با کوته بینان و قشریون مذهبی

  ادب, نشریه پژوهشی شهریور ۱۸, ۱۳۸۹ at ۱۱:۰۰ ب.ظ Comments are Disabled

  نویسنده:دکترهیبت اله باقی حدیث آرزومندی، که در این نامه ثبت افتاد همانا بی غلط باشد، که حافظ داد تلقینم “حافظ” این رند خطه شیراز کیست که در طول عمر تقریبی هفتاد ساله اش آنگونه زیست که نشانی از زندگی شخصی خود بجای نگذاشت. نه یادداشتی از خود باقی گذاشت و […]

   
 • بازتابِ اندیشۀ تجدّد در شعرِ مشروطه و گرایش هایِ نوجویانۀ پسا مشروطه

  ادب, نشریه پژوهشی مرداد ۲۱, ۱۳۸۸ at ۱۱:۰۰ ب.ظ Comments are Disabled

  بازتابِ اندیشۀ تجدّد در شعرِ مشروطه و گرایش هایِ نوجویانۀ پسا مشروطه ایرج خادمی تجدّد در معنایِ وسیعِ کلمه، که گسستن از ارزش هایِ کهنه و فرسوده و جایگزین کردنِ آن ها با ارزش هایِ نو باشد، خواستِ تازه ای نیست و در همۀ مقاطعِ تاریخ و همۀ ابعادِ شکل […]

   
 • مروری بر شاهنامه فردوسی و ایلیاد هومر

  ادب, تاریخ, نشریه پژوهشی شهریور ۱۸, ۱۳۸۷ at ۱:۱۹ ب.ظ Comments are Disabled

  درسهای امروزی در متون دیروزی به قلم امین بنانی، استاد ممتاز تاریخ ایران و ادبیات فارسی در تابستان ۱۹۶۳ پس از مرور دقیقی در تمامی متن شاهنامه و مقابله آن با ترجمه ی ملّخص آن به نثر انگلیسی توسط روبن لوی، مقدمه ای بر آن ترجمه نوشتم. اتفاقاً چند ماه […]