نسل آینده

 • چالش؛ می خواهم آزاد زندگی کنم

  چالش؛ می خواهم آزاد زندگی کنم

  چند رسانه‌ای, نسل آینده آبان ۱۹, ۱۳۹۲ at ۳:۴۶ ق.ظ Comments are Disabled

  چالش، برنامه ای است که بنیاد فرهنگی همزبان آن را تهیه کرده و همانطور که از نام آن پیداست به چالش در امور مربوط به جوانان اختصاص دارد. جوانان در این برنامه که کارگردانی آن را رضا علوی و آهنگ سازی آن را معین وحدت بر عهده دارند، به بحث […]

   
 • چالش؛ چرا والدین همیشه فرزندانشان را کودک می بینند؟

  چالش؛ چرا والدین همیشه فرزندانشان را کودک می بینند؟

  چند رسانه‌ای, نسل آینده مرداد ۲۷, ۱۳۹۲ at ۹:۲۸ ب.ظ Comments are Disabled

  چالش، برنامه ای است که بنیاد فرهنگی همزبان آن را تهیه کرده و همانطور که از نام آن پیداست به چالش در امور مربوط به جوانان اختصاص دارد. جوانان در این برنامه که کارگردانی آن را رضا علوی و آهنگ سازی آن را معین وحدت بر عهده دارند، به بحث […]

   
 • چالش؛ رفتن یا ماندن؟ چه کسی تصمیمات مهم زندگی مرا می گیرد؟

  چالش؛ رفتن یا ماندن؟ چه کسی تصمیمات مهم زندگی مرا می گیرد؟

  چند رسانه‌ای, نسل آینده تیر ۱۷, ۱۳۹۲ at ۱۲:۳۸ ب.ظ Comments are Disabled

  چالش، برنامه ای است که بنیاد فرهنگی همزبان آن را تهیه کرده و همانطور که از نام آن پیداست به چالش در امور مربوط به جوانان اختصاص دارد. جوانان در این برنامه که کارگردانی آن را رضا علوی و آهنگ سازی آن را معین وحدت بر عهده دارند، به بحث […]

   
 • چالش، قدرت

  چند رسانه‌ای, نسل آینده خرداد ۲۶, ۱۳۹۲ at ۱۰:۵۴ ق.ظ Comments are Disabled

  چالش، برنامه ای است که بنیاد فرهنگی همزبان آن را تهیه کرده و همانطور که از نام آن پیداست به چالش در امور مربوط به جوانان اختصاص دارد. جوانان در این برنامه که کارگردانی آن را رضا علوی و آهنگ سازی آن را معین وحدت بر عهده دارند، به بحث […]

   
 • چالش؛ برتری طلبی، مردان و زنان

  چند رسانه‌ای, نسل آینده خرداد ۱۵, ۱۳۹۲ at ۱۱:۱۱ ب.ظ Comments are Disabled

  چالش، برنامه ای است که بنیاد فرهنگی همزبان آن را تهیه کرده و همانطور که از نام آن پیداست به چالش در امور مربوط به جوانان اختصاص دارد. جوانان در این برنامه که کارگردانی آن را رضا علوی و آهنگ سازی آن را معین وحدت بر عهده دارند، به بحث […]

   
 • چالش؛ خواهی نشوی رسوا

  چند رسانه‌ای, نسل آینده خرداد ۱۵, ۱۳۹۲ at ۱۱:۰۲ ب.ظ Comments are Disabled

  چالش، برنامه ای است که بنیاد فرهنگی همزبان آن را تهیه کرده و همانطور که از نام آن پیداست به چالش در امور مربوط به جوانان اختصاص دارد. جوانان در این برنامه که کارگردانی آن را رضا علوی و آهنگ سازی آن را معین وحدت بر عهده دارند، به بحث […]