زاویه سوم

 • زاویه سوم: دموکراسی و نقش زنان

  زاویه سوم: دموکراسی و نقش زنان

  چند رسانه‌ای, زاویه سوم دی ۲۵, ۱۳۹۲ at ۱۲:۱۳ ب.ظ Comments are Disabled

  “نقش زنان در دموکراسی و پیشرفت جامعه چیست؟ زنان چه وظایفی را بر عهده دارند؟ آیا زنان قادرند به پیشبرد دموکراسی در جامعه کمک کنند؟ این امور نکاتی است که سعی داریم در این بخش از برنامه زاویه سوم به آن دست یابیم.” بخش اول در یوتیوب: از طریق ساندکلود […]

   
 • زاوبه سوم: گذار به دمکراسی

  زاوبه سوم: گذار به دمکراسی

  چند رسانه‌ای, زاویه سوم آذر ۲۰, ۱۳۹۲ at ۱:۵۴ ق.ظ Comments are Disabled

  “گذار به دمکراسی چیست؟ برای دستیابی به یک جامعه دمکراتیک چه لوازم و پیش نیازهائی لازم است. جوامع مختلف چگونه به دمکراسی دست یافته اند و به چه میزان. گذار به دمکراسی تا چه تحت تأثیر عوامل فرهنگی و اجتماعی و مؤسسات مدنی است؟ این امور نکاتی است که سعی […]

   
 • زوایه سوم: دموکراسی و اقتصاد

  زوایه سوم: دموکراسی و اقتصاد

  چند رسانه‌ای, زاویه سوم آبان ۱۷, ۱۳۹۲ at ۱۱:۰۶ ب.ظ Comments are Disabled

  “دمکراسی چه ارتباطی با سیستم اقتصادی حاکم بریک جامعه دارد؟ آیا تحقق دمکراسی منوط به سیستم اقتصادی یک جامعه است یا سیستم اقتصادی یک جامعه متکی بر میزان دمکراتیک بودن یک جامعه؟ اگر جامعه رشد اقتصادی دارد لزوما ً دمکراسی هم هست یا دمکراسی بیشتر برمبنای توسعه اقتصادی حاصل می […]

   
 • زاویه سوم: دموکراسی و نقش فرد در جامعه

  زاویه سوم: دموکراسی و نقش فرد در جامعه

  چند رسانه‌ای, زاویه سوم مهر ۱۱, ۱۳۹۲ at ۲:۲۲ ق.ظ Comments are Disabled

  “آیا دمکراسی بدون تلاش و نقش فعال افراد یک جامعه ممکن است؟ غفلت از ایفاء نقش فردی و احساس مسئولیت در قبال جامعه چه مشکلاتی در راه تحقق دمکراسی به بار می آورد؟ میزان دخالت افراد در انواع مختلف دمکراسی چه اندازه است؟ چگونه دخالت افراد در امور جامعه و […]

   
 • زاویه سوم: دموکراسی

  زاویه سوم: دموکراسی

  چند رسانه‌ای, زاویه سوم شهریور ۱۵, ۱۳۹۲ at ۱۰:۲۷ ق.ظ Comments are Disabled

  امروزه بحث و مذاکرات و منازعات دربارۀ میزان وجود یا عدم دمکراسی در جوامع مختلف بسیار است و فریاد ملل و اقوام برای درخواست دمکراسی برپاست.  ولی شاید کمتر به تعریف واضح و یکسانی از دمکراسی به عمل آمده باشد.  بسیار دیده می شود که افراد مختلف با نظریات و […]