خانواده از دوربین سینما، برنامه ای است از با موضوع فیلم و جایگاه آن در خانواده. در این برنامه به بحث و گفتگو با فرزانه ثابتان می نشینیم و مسائل و مشکلات خانواده را از دیدگاه روانشناختی و تربیتی بر پایه ی نکات موجود در فیلم بررسی می کنیم. این برنامه توسط بنیاد فرهنگی همزبان تهیه شده است.

موضوع این برنامه به سریال “مادرانه” اختصاص دارد که در دو قسمت تهیه شده است.

Tags