“نقش زنان در دموکراسی و پیشرفت جامعه چیست؟ زنان چه وظایفی را بر عهده دارند؟ آیا زنان قادرند به پیشبرد دموکراسی در جامعه کمک کنند؟ این امور نکاتی است که سعی داریم در این بخش از برنامه زاویه سوم به آن دست یابیم.”

بخش اول در یوتیوب:

از طریق ساندکلود بشنوید:

[soundcloud url=”https://api.soundcloud.com/tracks/129659621″ params=”color=ff6600&auto_play=false&show_artwork=true” width=”100%” height=”166″ iframe=”true” /]

بخش دوم در یوتیوب:

از طریق ساندکلود بشنوید:

[soundcloud url=”https://api.soundcloud.com/tracks/129659531″ params=”color=ff6600&auto_play=false&show_artwork=true” width=”100%” height=”166″ iframe=”true” /]

Tags