نکته ها پادکستی است که توسط بنیاد فرهنگی همزبان تهیه می شود و موضوع آن بحث و گفتگو در مورد موضوعات اجتماعی و خانوادگی است. مجری این برنامه فرزان فرامرزی است که بهمراه فرزانه ثابتان این پادکست را تهیه می کنند. موضوع این قسمت “انتخاب و ازدواج” است.

[soundcloud url=”https://api.soundcloud.com/tracks/126663497″ params=”color=ff6600&auto_play=false&show_artwork=true” width=”100%” height=”166″ iframe=”true” /]

Tags