خانواده از دوربین سینما، برنامه ای است از با موضوع فیلم و جایگاه آن در خانواده. در این برنامه به بحث و گفتگو با فرزانه ثابتان می نشینیم و مسائل و مشکلات خانواده را از دیدگاه روانشناختی و تربیتی بر پایه ی نکات موجود در فیلم بررسی می کنیم. این برنامه توسط بنیاد فرهنگی همزبان تهیه شده است.

موضوع این برنامه به فیلم “گذشته” اختصاص دارد.

Tags

 

۱ Comment

  1. Abt می‌گه:

    سپاسگزارم. بسیار جالب بود بخصوص الگوى شما براى موشکافى در رابطه با مسائل خانوادگى.