چالش، برنامه ای است که بنیاد فرهنگی همزبان آن را تهیه کرده و همانطور که از نام آن پیداست به چالش در امور مربوط به جوانان اختصاص دارد. جوانان در این برنامه که کارگردانی آن را رضا علوی و آهنگ سازی آن را معین وحدت بر عهده دارند، به بحث و تبادل نظر در مورد مسائل مختلف می پردازند. به قسمت ششم این برنامه با نام “می خواهم آزاد زندگی کنم” توجه فرمائید:

[soundcloud url=”https://api.soundcloud.com/tracks/119418830″ width=”100%” height=”166″ iframe=”true” /]

در یوتیوب:

Tags