“آیا دمکراسی بدون تلاش و نقش فعال افراد یک جامعه ممکن است؟ غفلت از ایفاء نقش فردی و احساس مسئولیت در قبال جامعه چه مشکلاتی در راه تحقق دمکراسی به بار می آورد؟ میزان دخالت افراد در انواع مختلف دمکراسی چه اندازه است؟ چگونه دخالت افراد در امور جامعه و قبول مسئولیتهای فردی می تواند منجر به تحقق اشکال کاملتر دمکراسی شود؟ در این برنامه زاویه به بررسی این نکات و موارد مرتبط با آن می پردازیم.”

در لینک های زیر می تواند دو قسمت این برنامه را بشنوید:

قسمت اول:

[soundcloud url=”http://api.soundcloud.com/tracks/113597608″ params=”” width=” 100%” height=”166″ iframe=”true” /]

قسمت اول در یوتیوب:

قسمت دوم:

[soundcloud url=”http://api.soundcloud.com/tracks/113611304″ params=”” width=” 100%” height=”166″ iframe=”true” /]

قسمت دوم در یوتیوب:

Tags