همراهان گرامی سایت همزبان

در ادامه فایل صوتی و قابل دانلود هشت قسمت گذشته ی خانواده از دوربین سینما را برای شما قرار داده ایم. امیدواریم که این برنامه رضایت خاطر شما دوستان عزیز را فراهم کرده باشد.

[soundcloud url=”http://api.soundcloud.com/tracks/110005568″ params=”” width=” 100%” height=”166″ iframe=”true” /]

[soundcloud url=”http://api.soundcloud.com/tracks/110004435″ params=”” width=” 100%” height=”166″ iframe=”true” /]

[soundcloud url=”http://api.soundcloud.com/tracks/110004361″ params=”” width=” 100%” height=”166″ iframe=”true” /]

[soundcloud url=”http://api.soundcloud.com/tracks/110002570″ params=”” width=” 100%” height=”166″ iframe=”true” /]

[soundcloud url=”http://api.soundcloud.com/tracks/109995177″ params=”” width=” 100%” height=”166″ iframe=”true” /]

[soundcloud url=”http://api.soundcloud.com/tracks/109992461″ params=”” width=” 100%” height=”166″ iframe=”true” /]

[soundcloud url=”http://api.soundcloud.com/tracks/109989101″ params=”” width=” 100%” height=”166″ iframe=”true” /]

[soundcloud url=”http://api.soundcloud.com/tracks/109988772″ params=”” width=” 100%” height=”166″ iframe=”true” /]