فایل صوتی سمینار جایگاه خانواده برای آن دسته از دوستانی که با کندی سرعت اینترنت مواجهه هستند.

میزبان: فرزانه ثابتان
میهمان: دکتر نیکل جعفری (دکترا در رشته ی مراحل رشد انسان)

Tags