فایل صوتی سمینار جایگاه خانواده برای آن دسته از دوستانی که با کندی سرعت اینترنت مواجهه هستند.

میزبان: فرزانه ثابتان
میهمان: دکتر نیکل جعفری (دکترا در رشته ی مراحل رشد انسان)

Tags

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment