سمینار نگاهی به مفهوم و تعریف آزادی و مرزهای آزادی اعضاء خانواده

میزبان: فرزانه ثابتان
میهمانان: نیکل جعفری (دکترا در رشته مراحل رشد انسان)، حبیب ریاضتی (روانشناس ازدواج و خانواده)

قسمت پرسش و پاسخ

Tags

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment