سمینار نگاهی به مفهوم و تعریف آزادی و مرزهای آزادی اعضاء خانواده

میزبان: فرزانه ثابتان
میهمانان: نیکل جعفری (دکترا در رشته مراحل رشد انسان)، حبیب ریاضتی (روانشناس ازدواج و خانواده)

قسمت پرسش و پاسخ

Tags