چالش‌های جامعه اساس خانواده امروزی را متزلزل کرده وعدم رسیدن به خوشبختی، تفاهم، و آرامش فکری باعث باز نگری در نقش تمام عوامل و ارکان نافذ شده است. هدف این مناظره پرداختن و بررسی‌ مکان دین به عنوان یکی‌ از ارکان قدیمی‌ و پر نفوذ جامعه در این چالشها میباشد. شرکت کنندگان در این برنامه نیز این فرصت را خواهند داشت که با پرسشهای خود به کیفیت اولین مناظره بنیاد همزبان بیفزایند.

  بقیه ویدیوها را می‌توانید در ادامه مطلب مشاهده بفرمایید: