بنیاد فرهنگی همزبان تقدیم می کند:
عزت نفس و اعتماد به نفس در بنیان خانواده
سخنران: خانم تکتم قرائی و دکتر نیکل جعفری
با تشکر از همراهی بنیاد ابن سینا

Tags