بنیاد فرهنگی همزبان تقدیم می کند:
نکته های کوچک دربارۀ ایجاد آرامش در خانواده
سخنران: آقای محمد فروزش، استاد علوم انسانی
با تشکر از همراهی بنیاد ابن سینا

Tags

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment