بنیاد فرهنگی همزبان تقدیم می کند:

اعتیاد به موبایل!

سخنران: خانم دکتر فرشته بتل، روانشناس

با تشکر از همراهی بنیاد ابن سینا

 

Tags

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment