آبرو چیست و آبروداری یعنی چه؟ تا کجا باید در حفظ آبرو کوشید؟ ریشه های حفظ آبرو و آبروداری در خانواده و کجاست؟ در این سمینار سعی براین است تا پاسخی به این پرسش ها داده شود و گفتمان ِ آبرو و آبروداری و خانواده آغاز گردد.

مهمان فرزانه ثابتان
میزبان طاهره برجیس

پرسش و پاسخ

 

۱ Comment

  1. مجید می‌گه:

    سلام چرا در مورد باور های جنسیتی و ضد مرد مثل مهریه و نفقه و شیربها تهریه مسکن و اجاره خونه و کلیه مسئولیت های مالی بر دوش مرد باشه حرف نمیزنید