در عصر ارتباطات در کنار دنیای واقعی که در آن زندگی می کنیم یک دنیای مجازی هم خلق شده که در اصطلاح به آن می گوئیم اینترنت. در این دنیای مجازی شبکه های اجتماعی مجازی هم پدید آمده که برای خانواده های امروز یک پدیده جدید است. در این سمینار سعی داریم موضوع “رسانه های اجتماعی” و اثرات آنرا در دنیای مجازی بررسی کنیم.

 

 

با حضور:

فرزانه ثابتان
دکتر نیکل جعفری
دکتر محمد فروزش

Tags