بنیاد فرهنگی همزبان تقدیم می کند، مقدمه ای بر هویت ایرانی.

سخنران: رضا فانی یزدی
میزبان: دکتر طاهره برجیس

بخش نخست:

پرسش و پاسخ:

Tags