یکی ازرایج ترین معضلات روانی در دنیای امروز مشکل “افسردگی” است که حتی در نوزادان هم دیده شده است. علل افسردگی چیست، ریشه های افسردگی در خانواده کجاست؟ انواع افسردگی چیست؟ نقش خانواده در ایجاد و رفع این معضل روانی گسترده چیست؟ در این برنامه قصد داریم به کنکاشی بیشتر همراه با یک متخصص دراین باره بپردازیم.

میزبان: امید میلانی
مهمان: نسرین بشیری، روانپزشک متخصص روانپزشکی کودکان و نوجوانان

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

قسمت چهارم

قسمت پنجم

قسمت ششم

Tags