چرا وقتی با دیگران صحبت می کنیم به ما گوش نمی دهند، چرا برخی سعی می کنند از گفت و شنود با همسرشان طفره بروند، چرا نوجوانان ما ترجیح میدهند مسائل شان بیشتر با همکلاسیهایشان مطرح کنند تا با والدین و بسیاری از مواردی دیگر که گاهی اوقات احساس می کنیم راه گفت و شنود و ارتباط بین من و عزیزانم قوی و خوشایند نیست. در این سمینار سعی داریم به برخی از زاویای این موضوع توجه کنیم.

مهمان فرزانه ثابتان روانشناس تربیتی
میزبان دکتر طاهره برجیس

قسمت اول:

پرسش و پاسخ