یکی از دلایل جدائی و اختلاف بین اعضاء خانواده مسأله افسردگی و اضطراب است که سبب می شود رفتار اعضاء خانواده نسبت به یکدیگر تغییر کند و اختلال در سیستم خانواده ایجاد شود.  حال آنکه در برخی از موارد حتی فرد ممکن است نتواند این تغییر خلق و خو را بعنوان یک اختلال شناسائی کند. در این سمینار همزبان برآنست که به طرح و بررسی این معضل بپردازد.

میزبان: دکتر طاهره برجیس

مهمان: دکتر فرشته بتل

قسمت اول: افسردگی چیست و علائم آن کدام است؟

قسمت دوم: آیا تغییر محیط یا ازدواج باعث از بین رفتن افسردگی می شود؟ زنان بیشتر افسرده می شوند یامردان؟

قسمت سوم: تفاوت افسردگی و بی حوصلگی و عوامل کاهش یا افزایش آن ها

قسمت چهارم: اضطراب

قسمت پنجم: چند سئوال و چند جواب دربارۀ افسردگی و اضطراب

Tags