عکس زیر با عنوان “کوله پشتی مال من، لبخند مال تو” کاری است از F.M که برای انتشار در تارنمای همزبان ارسال شده است. شما نیز می توانید عکس های خود را با موضوع خانواده به آدرس ایمیل همزبان ارسال کرده تا در صورت مناسب بودن در قسمت نمایشگاه عکس منتشر شود.

لطفا برای بزرگ شدن عکس بر روی آن کلیک کنید

Tags